Oud gemetseld schoorsteenkanaal wordt vlak gestuct. ARBO vriendelijk